Joggal kérdezhetitek, hogy eddig miért nem reagáltunk a norvég eseményekre, merthogy ízlés és véleményformáló intézményként (Autodafé Institute) kötelességünk állást foglalni és ezáltal az olvasóink szemét felnyitni, párat pedig örökre lecsukni. Az ok nagyon egyszerű: bár teljesen önálló és független szervezeti egység vagyunk, szabad véleménynyilvánítási joggal, addig amíg Varg Vikernes (aka Count Grishnackh) nem tesz közzé hivatalos állásfoglalást, mi sem vagyunk hajlandóak foglalkozni az üggyel.
Tegnapelőtt ez szerencsésen megtörtént és most már mi is tisztábban látunk, a „hallgattassék meg a másik fél” alapelv értelmében maximálisan függetlenítve minket a részrehajlás rosszindulatú feltételrendszerétől nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy Vikernes náci. Mégpedig nem is akármilyen.

Idéznénk tőle pár, véletlenszerűen kiragadott mondatot:
„A keresztények és a muszlimok, hölgyeim és uraim, nem mások, mint katonák és ágyútöltelékek a zsidók küldetésében, hogy az ő uralmuk alá került rabszolga legyen mindannyiukból.”

„Hogy számunkra előnnyé változtassuk ezt az erőszakos cselekményt, annyit kell tennünk, hogy mindenki számára világosan eljuttassuk a következőket: a zsidók hozták létre a marxizmust, a feminizmust, a kereszténységet (nem kell mondanom, hogy Jézus és Pál apostol is zsidók voltak?), az úgynevezett pszichológiát, a bankrendszert (a “hiteleket”), a hippi mozgalmat és a többi ideológiát és mozgalmat is, amik az európai nemzetek megsemmisítését és dekonstrukcióját célozták meg. Kivétel nélkül mindegyik mögött egy zsidó áll (vagy néha egy szabadkőműves)!”
(forrás: www.femforgacs.hu)

Amint láthatjátok Ti is, túl sokszor terelődik a téma a zsidókra, ráadásul minduntalan negatív kontextusban emlegetve őket. Botorság lenne azonban csak ezek alapján kijelenteni, hogy Vikernes = náci illetve ne ítélkezzünk elhamarkodottan, csak mert ilyeneket írogat.

Ahhoz, hogy megértsük az igazi náciság lényegét, felejtsük el a magyar fordítást és nézzük meg az eredetileg angolul írt szöveget:

„The Christians and the Muslims, ladies and gentlemen, are but soldiers/cannon fodder for the Jews in their mission to enslave us all under their rule.”

„All we have to do to make this act of violence favourable to us is to make this clear to everyone; the Jews created Marxism, feminism, Christianity (need I tell you that Jesus and not least Paulus/Saul were both Jews?), so-called psychology, banking (“money lending”), the hippie-movement and all other ideologies and movements which are aimed to destroy and de-construct all nations in Europe. Behind each and every one of them you will find a Jew (or some times a Freemason)!”
(forrás: www.burzum.org )

Az alantas és gyűlöletes zsidó népet minduntalan és módszeresen nagybetűvel írja le a szerző. Az igazi náciság ez, amit úgy hív a köznyelv, hogy grammarnácizmus.

Vehetjük-e őt komolyan ezek után, ha már az albumait nem? Na ugye.